Ned- och uppskrivning av aktier i dotterbolag

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har i samband med sitt bokslutsarbete identifierat ett nedskrivningsbehov av värdet på aktierna i dotterbolaget Viistek Media OÜ om 20 miljoner kronor. Samtidigt avser FGGI skriva upp värdet på aktierna i dotterbolaget Phase One Performance AB med samma belopp.

Verksamheten i det estniska dotterbolaget Viistek Media OÜ har fortsatt utvecklas svagt och i samband med bokslutsarbetet har FGGI identifierat ett nedskrivningsbehov om 20 miljoner kronor avseende Viistek-aktierna.

Samtidigt har utvecklingen i det svenska dotterbolaget Phase One Performance AB varit positiv efter ingåendet av det nya konsultavtalet avseende operativ drift. Styrelsen bedömer därför att det finns ett utrymme för att skriva upp värdet på Phase One-aktierna med 20 miljoner kronor.

Effekten på moderbolagets egna kapital kommer således vara neutral. Dock kommer ned- och uppskrivningarna ha en negativ påverkan på moderbolagets resultaträkning, eftersom endast nedskrivningen påverkar resultaträkningen enligt gällande redovisningsregler.

Ovan ned- och uppskrivningar påverkar inte koncernens goodwill, egna kapital eller resultat.

Stockholm den 14 februari 2022
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-14 16:28 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar