Nyckeltalsvillkoret för obligationslånet uppfylls inte

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har i samband med slutförandet av bokslutskommunikén för 2020 nu fastställt att rörelseresultatsvillkoret (EBITDA) som gäller enligt Bolagets obligationsvillkor inte är uppfyllt. Som tidigare offentliggjorts, förs diskussioner med obligationsinnehavarna i syfte att finna en långsiktig finansieringslösning för koncernen.

I samband med slutförandet av bokslutskommunikén för 2020 har Bolaget nu fastställt att dess justerade EBITDA-rörelseresultat för 2020 uppgick till cirka 7,2 miljoner kronor, medan miniminivån enligt obligationsvillkoren uppgick till 8,4 miljoner kronor. Att EBITDA-rörelseresultat för 2020 förväntades vara lägre än miniminivån har kommunicerats av Bolaget tidigare.

Bolaget bryter därför mot nyckeltalsvillkoret i obligationsvillkoren. Skulle en överenskommelse med Bolagets obligationsinnehavare inte nås, kan de komma att kräva återbetalning av obligationslånet, vilket i förlängningen skulle kunna sätta Bolaget på obestånd. Några sådana krav har dock inte framställts mot Bolaget. Som tidigare offentliggjorts av Bolaget förs diskussioner med Bolagets obligationsinnehavare, som även är Bolagets huvudägare. Bolaget avser återkomma med ytterligare information om Bolagets långsiktiga finansiering när det finns något att berätta.

Stockholm den 24 februari 2021
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-24 19:51 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar