Preliminära intäkter och EBITDA för det första kvartalet

Report this content

Future Gaming Group hade under det första kvartalet 2021 intäkter om cirka 5,2 miljoner kronor. EBITDA-rörelseresultatet uppgick till cirka 0,7 miljoner kronor. Siffrorna är preliminära.

Under motsvarande kvartal föregående år uppgick intäkterna till cirka 5,6 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet till cirka 1,5 miljoner kronor.

Pandemin har haft en fortsatt negativ inverkan på koncernens intäkter samtidigt som kostnaderna ökat till viss del, vilket sammantaget lett till en minskning av EBITDA-rörelseresultatet under det första kvartalet 2021 jämfört med föregående år.

Under slutet av det första kvartalet och inledningen av det andra kvartalet 2021 visar koncernen preliminärt en återhämtning kring intäktsnivåerna.

Stockholm den 28 april 2021
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-28 09:17 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar