Q1 2020: EBITDA om 1,5 MSEK

Report this content

JANUARI – MARS 2020
• Periodens nettoomsättning uppgick till 5,4 MSEK (9,8 MSEK)
• EBITDA uppgick till 1,5 MSEK (1,2 MSEK)
• Justerat EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (1,5MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 29 % (16 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,2 MSEK (0,4 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK (-3,7 MSEK)
• Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,002 SEK (-0,004 SEK)

VD Alexander Pettersson har ordet
Future Gaming Group började året bra. Firandet kom dock av sig, liksom för många andra bolag, i takt med att virusutbrottet covid-19 spred sig över världen. Phase One, som har en stor andel sportrelaterade intäkter, märkte av ett markant tapp under mars till följd av alla inställda sportevenemang. Den negativa trenden har naturligt nog tyvärr fortsatt under april och första halvan av maj.

Viistek, med övervägande kasinointäkter, har å andra sidan märkt av en intäktsökning under samma period. Till viss del beror detta på en generell ökning för kasinorelaterade spel på grund av bristen på sportevenemang. En annan bidragande orsak är att vår operationella integration mellan Phase One och Viistek har börjat bära frukt, vilket är inspirerande att se.

Även om Viisteks framgångar till viss del kompenserar för bortfallet i Phase One, bedömer vi att resultatet kommer minska betydligt under det andra kvartalet jämfört med det första, eftersom vi har lägre marginaler för Viistek än för Phase One. För att koncernen ska klara resultatkraven kopplade till sitt obligationslån är det viktigt för oss att större sportevenemang kommer igång igen. Det finns vissa tecken på att så börjar ske. Bland annat har tyska Bundesliga smygstartat och det pågår diskussioner kring när och hur de andra stora fotbollsligorna ska återuppta spelet. Än så länge är det dock för tidigt att dra några slutsatser kring vilken effekt det kommer ha för Phase One under de kommande månaderna, även om ökad sportaktivitet självklart kommer vara positiv för oss.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar