Q3 2019: EBITDA om 2,2 MSEK

Report this content

juli – september 2019 *

• Periodens nettoomsättning uppgick till 5,1 MSEK (7,3 MSEK)
• EBITDA uppgick till 2,2 MSEK (3,3 MSEK)
• EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,6 MSEK (3,3 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 50 % (45 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (3,0 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-1,6 MSEK) **
• Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK)
• Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK)

januari – september 2019 *

• Periodens nettoomsättning uppgick till 15,9 MSEK (27,0 MSEK)
• EBITDA uppgick till 7,5 MSEK (16,2 MSEK)
• EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 6,6 MSEK (14,7 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 41 % (54 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,3 MSEK (15,2 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -50,6 MSEK (13,4 MSEK) **
• Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: -0,01 SEK (0,00 SEK)
• Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter utspädning: -0,05 SEK (0,02 SEK)

* Siffrorna i rapporten avser kvarvarande verksamheter om ej annat anges
** Inkluderar resultat och nedskrivningar från avvecklade verksamheter

Kvarvarande verksamheter avser Phase One, Viistek & moderbolaget
Avvecklade verksamheter avser AMGO, operatörsverksamheten & IPG


VD Alexander Pettersson har ordet
Future Gaming Group har genomfört sin operationella omstrukturering och är nu en koncern som är renodlad inom lead generation. Tredje kvartalets siffror visar att vår kvarvarande verksamhet i form av Phase One och Viistek Media levererade ett stabilt överskott om 2,2 MSEK på EBITDA-nivå. Av dessa två står Phase One för huvuddelen av lönsamheten och är fortfarande stommen i koncernen. Viistek Media gör också ett överskott, som dock är betydligt lägre än tidigare, och här har vi ett fortsatt arbete framför oss för att få tillbaka verksamheten till tidigare nivåer. Vi är dock nöjda med de operationella förändringar vi gjort, och ser en potential framåt, speciellt genom en vidareutveckling av samarbetet mellan Phase One och Viistek.

För att få arbetsro och kunna fokusera på den operationella verksamheten behöver dock Future Gaming Group lösa sin finansieringssituation. Bolaget är i fortsatt överträdelse av villkoren för den obligation som upptagits och även om den kvarvarande verksamheten visar ett överskott är detta för lågt i förhållande till nuvarande skuldsättning och räntekostnader.

Bolaget för förhandlingar med en grupp av obligationsinnehavarna. Dessa har meddelat att de kan komma att begära att obligationslånet ska förfalla till betalning omgående samt inleda ett förfarande i syfte att realisera säkerheterna kopplade till lånet, utifall att man inte når en uppgörelse med bolaget. Future Gaming Group har nyligen presenterat ett tredje förslag till uppgörelse för gruppen. Denna har dock avvisat förslaget och istället föreslagit ramarna för en alternativ uppgörelse, men Future Gaming Group bedömer att en sådan uppgörelse inte skulle lösa bolagets finansieringssituation och inte heller få tillräckligt stöd på en bolagsstämma. Bolaget och gruppen av obligationsinnehavare har kommit överens om att träffas igen för att se om man kan nå en lösning som säkerställer båda parternas intressen i tillräcklig grad.

Sammanfattningsvis har Future Gaming Group en sund och lönsam kvarvarande verksamhet, men osäkerheten kring obligationslånet kvarstår, och att lösa denna fråga är av avgörande betydelse för bolaget.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group


För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar