Röstningsåtaganden för uppgörelse med obligationsinnehavare

Report this content

Aktieägare i Future Gaming Group International AB (”FGGI”), som representerar ca 28% av rösterna i bolaget, har ingått röstningsåtaganden om att vid en kommande bolagsstämma stödja det tidigare presenterade förslaget till uppgörelse med bolagets obligationsinnehavare.

Huvuddragen i förslaget presenterades i ett pressmeddelande den 22 november och har stöd från två av bolagets största ägargrupperingar. Det fullständiga förslaget kommer presenteras i samband med att kallelsen till den kommande bolagsstämman publiceras.

Som en del av förhandlingarna med gruppen av obligationsinnehavare har FGGI under våren 2019 presenterat en prognos för gruppen, vilken FGGI nu offentliggör. Prognosen förutspådde att koncernens kvarvarande verksamhet vid en gynnsam utveckling skulle kunna nå ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om ca 7 MSEK för 2019, ca 16 MSEK för 2020 och ca 24 MSEK för 2021.

Under förhandlingarna har FGGI presenterat tre olika förslag till uppgörelser för gruppen av obligationsinnehavare. Dessa har i huvudsak byggt på en skuldnedskrivning respektive konvertering av skuld till aktier i bolaget i olika grad. Som tidigare meddelats har dessa förslag avvisats av gruppen. Den återkom istället med ett slutgiltigt, ej förhandlingsbart, motförslag, vilket alltså har accepterats av två av bolagets största ägargrupperingar.

Stockholm den 6 december 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar