Styrelsen inleder strategisk översyn, säger upp konsultavtal och ingår nytt konsultavtal

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har via ett dotterbolag ingått ett konsultavtal med Fable Media Aps (”Fable Media”) avseende operativ drift av verksamhet inom koncernen. Samtidigt sägs det tidigare konsultavtalet beträffande motsvarande tjänster upp.

Till följd av koncernens negativa finansiella utveckling har styrelsen inlett en strategisk översyn av koncernens verksamhet. Syftet är att utforska strategiska alternativ med målet att maximera Bolagets framtida potential. Ett första resultat av denna översyn är att Bolaget, via ett dotterbolag, har valt att ingå ett nytt konsultavtal avseende den operativa driften av verksamhet inom koncernen.

Det nya konsultavtalet har ingåtts med det danska bolaget Fable Media, vars ledning har en lång och framgångsrik historik inom samma område där Future Gaming Group verkar, det vill säga prestationsbaserad affiliatemarknadsföring och paid media. Styrelsen bedömer att det nya konsultavtalet kommer att skapa bättre förutsättningar för förändringsarbetet inom koncernen.

Vidare har Future Gaming Group sagt upp det konsultavtal avseende operativ drift som Bolaget tidigare ingått med Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt i samband med den omstrukturering av koncernen som genomfördes vid den extra bolagstämman 28 januari 2020. Bolaget tackar Soheil, Victor och deras medarbetare för deras insatser under en tid med svåra marknadsförhållanden under pandemin.

Bolaget kommer att fortsätta med den strategiska översynen och tillhandahåller ytterligare information när sådan finns tillgänglig.

Stockholm, 28 september 2021
Future Gaming Group International AB

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-28 21:28 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar