Uppdatering angående spinoffbolag – AMGO iGaming

Report this content

Stockholm den 28 mars 2018 

FGG har tidigare kommunicerat att dotterbolaget AMGO iGaming AB (”AMGO”), innehållande varumärken som Playhippo och Vipstakes, ska separeras och att FGG’s ägande ska delas ut till befintliga aktieägare under förutsättning att bolagsstämman den 7 maj beslutar därom. Styrelsen har förväntan att utdelningen skall ske enligt Lex Asea-principen.

För att säkerställa AMGO’s framtida verksamhet har det tillsatts en ny styrelse som kommer att fokusera på att växa bolaget genom kapitalisering och förvärv. Idag har AMGO färdigställt sitt första förvärv genom att köpa det maltesiska bolaget Fibetco Gaming Group PLC. Fibetco är ett iGaming-plattformsbolag som både genom egna varumärken samt Whilelabel-lösningar tillhandahåller casino, sportsbetting, E-sportbetting samt finansbetting. Köpeskillingen för förvärvet är 26,5MSEK och AMGO finansierar förvärvet genom en kvittningsemission om 53 000 000 nya aktier i AMGO. Värdet i de förvärvade tillgångarna anses vara den plattformsteknologi som bolaget äger samt den framtida tillväxt som förväntas vara god. Detta medför att FGG’s ägarandel i AMGO fram till utdelning den 7 maj är 48,5%.

FGG har samtidigt idag överlåtit samtliga sina aktier i de maltesiska dotterbolagen Gaming Group Scandinavia Ltd, Gaming United Ltd och Ph Entertainment Ltd, som bland annat äger varumärkena Playhippo och Happybingo, till AMGO.

Ambitionen för AMGO’s nya styrelse är att växa bolagets befintliga verksamheter och identifiera nya förvärv som kompletterar gruppen. Man har dessutom inlett en process med målsättning om att notera bolaget på lämplig marknadsplats i nära anslutning till utdelning av FGG’s aktieinnehav i AMGO.

FGG’s förhoppning är att de nya ägarna samt styrelse kommer att bidra till gynnsamt aktieägarvärde till FGG’s befintliga ägare som tilldelas AMGO aktier i nära tid efter FGG’s bolagsstämma.

Spin-offprojektet AMGO har medfört att de obligationsvillkor som FGG ingick den 30 november 2017 har förändrats genom att tiden för FGG’s utdelning av hela sitt innehav i AMGO förlängts till den 18 maj 2018 (från tidigare villkor att detta skulle ha skett per 31 mars 2018). För att underrätta obligationsinvetserare kommer FGG skicka separat PM angående dessa förändringar. Representanten för obligationsinvesterarna (Agenten) samt FGG anser inte att villkorsförändringarna bör medföra några negativa konsekvenser för obligationsinvesterarna.

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com    

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla verksamheter inom iGaming och affiliateverksamhet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media.

Prenumerera

Dokument & länkar