Uppskattade intäkter och resultat för det fjärde kvartalet

Report this content

Future Gaming Group uppvisar preliminärt ett mycket starkt fjärde kvartal 2022 med uppskattade intäkter på cirka 21 till 23 miljoner kronor och ett EBITDA-rörelseresultat på cirka 13 till 15 miljoner kronor.

Siffrorna bygger på månadsbokslut för kvartalets två första månader och en uppskattning av december och är därför ett preliminärt estimat. Future Gaming Group lämnar denna information eftersom bolaget anser att den väsentligt avviker från marknadens nuvarande förväntningar.

Det starka kvartalet drivs av en underliggande god trend vad gäller spelaraktivitet samt en positiv effekt från Fotbolls-VM.

Föregående kvartal, det tredje kvartalet 2022, uppgick som jämförelse intäkterna till cirka 16 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet till drygt 8 miljoner kronor.

Vidare har Future Gaming Group fått ett gott gensvar för sitt erbjudande om återköp av obligationer och har köpt tillbaka ett antal obligationer till rabatterat pris, vilket i nuläget förväntas medföra en positiv effekt på finansnettot för det fjärde kvartalet 2022 om cirka 1,2 miljoner kronor.

Stockholm den 16 december 2022
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-16 16:49 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar