Reallönerna fortsätter att öka

Lönerna för anställda inom industrin ökade med 3,5 procent år 2012. Eftersom inflationen ökade med endast 0,9 procent blev reallöneökningen 2,6 procent. Under den senaste treårsperioden 2010-2012 ökade lönerna med i genomsnitt 2,7 procent per år och reallönerna steg med i genomsnitt 1,0 procent per år för industrins anställda.

Den högre avtalsökningen 2012 bidrog till att löneökningen blev högre än 2010 och 2011. Eftersom inflationen blev så låg som 0,9 procent blev reallöneökningen 2,6 procent. Det ska jämföras med 2011 då reallönen för industrins anställda sjönk med 0,2 procent. Året 2011 var det första året sen Industriavtalet kom till 1998 som reallönerna sjönk.

Avtalen 2010 och 2011/12 innebar att avtalsperioderna blev kortare för industrins anställda och dessutom förekom förskjutningar av löneökningstillfällen. Det har gjort att löneökningarna under perioden 2010-2012 varierat mer än tidigare. Även inflationen har varierat mycket bland annat på grund av ränteförändringar. Ser man till hela den senaste treårsperioden, 2010-2012, har lönerna inom industrin i genomsnitt stigit med 2,7 procent per år och reallönerna ökat med 1,0 procent per år.

Detta och mycket mer kan man läsa om i Facken inom industrins gemensamma rapport ”Löner inom industrin 2012” som nu är färdig.

Rapporten ”Löner inom industrin 2012” kan beställas av Helena Ek, tel. 08-786 85 13 eller helena.ek@fikansli.se eller hämtas hem direkt från vår hemsida www.fackeninomindustrin.se.

För ytterligare kommentarer kontakta Göran Nilsson, kanslichef tel. 070-696 42 67 eller Anna Sandgren, statistiker tel.08-613 81 59.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar