Fackförbundet ST: 2011s Arbetslivspris till Arena skolinformation

2011 års ”Arbetslivspris” har tilldelats ”Arena Skolinformation” för att de ökat kännedomen bland 100 000-tals skolelever om arbetslivet. Priset delas ut av Fackförbundet ST och ordförande Annette Carnhede.

Arbetslivsfrågor har under lång tid fått ett allt mindre utrymme i svenska läroböcker. Därför har Fackförbundet ST och andra förbund diskuterat hur man ska komplettera skolundervisningen med information om arbetslivet ur ett arbetstagarperspektiv, där även fackets roll kan tydliggöras. ST har även varit angelägen att få en allsidighet i det material som förmedlas till skolans värld.  För att uppmuntra och stödja detta har ”Arena Skolinformation” tilldelats Fackförbundet ST s ”Arbetslivspris 2011”.

– Jag är tacksam och glad att ett antal fackförbund har gjort detta möjligt. För det är viktigt för elever att känna till sina rättigheter, och lär sig om hur arbetsmarknaden fungerar i det stora men också i det lilla på arbetsplatsen. Särskilt efter de senaste årens rapporteringar om hur ungdomar blivit utnyttjade ut på sina arbetsplatser, säger Johanna Lindell, chef på Arena Skolinformation som tog emot priset under kvällen i samband med Fackförbundet STs orförandekonferens i Stockholm.

– STs arbetslivspris gör avtryck i arbetslivet. Att 100 000-tals elever nu får grundläggande information om hur arbetslivet fungerar tycker vi är strålande, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

Fackförbundet STs motivering: ”Tack vare Arena-gruppens arbete har våra önskemål nu tillgodosetts. Sedan en tid tillbaka finns nu det efterfrågade skolinformationsmaterialet om arbetslivsfrågor. Arena Skolinformation har tagit fram material och lärarhandledning som handlar om kollektivavtal, lön, rättigheter, den globala arbetsmarknaden och arbetsmiljö. Kostnadsfritt kan lärare beställa detta kompletterande undervisningsmaterial, vilket visat sig vara mycket uppskattat.”

Fakta om Arbetslivspriset: ”Arbetslivspriset” delas ut av Fackförbundet ST. För att få priset ska mottagaren arbeta för att uppmärksamma frågor såsom lönepolitik, jämställdhet, mångfald och ledarskap eller andra frågor som ST uppfattar som angelägna.

Övrig information: Fackförbundet ST är det största facket inom staten. ST organiserar statliga myndigheter, bolag, verk, universitet och högskolor. För mer information, se www.st.org

Arena skolinfomation har hittills tagit fram två skolmaterial ”Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen” samt ”Arbetsmiljö – så funkar det”. För mer information om Arena skolinformation se www.arbetslivskoll.se

Taggar:

Snabbfakta

2011 års ”Arbetslivspris” har tilldelats ”Arena skolinformation” för att de ökat kännedomen bland 100 000-tals skolelever om arbetslivet. Priset delas ut av Fackförbundet ST och ordförande Annette Carnhede.
Twittra det här

Citat

STs arbetslivspris gör avtryck i arbetslivet. Att 100 000-tals elever nu får grundläggande information om hur arbetslivet fungerar tycker vi är strålande.
Annette Carnhede, ordförande Fackförbundet ST
Jag är tacksam och glad att ett antal fackförbund har gjort detta möjligt. För det är viktigt för elever att känna till sina rättigheter, och lär sig om hur arbetsmarknaden fungerar i det stora men också i det lilla på arbetsplatsen. Särskilt efter de senaste årens rapporteringar om hur ungdomar blivit utnyttjade ut på sina arbetsplatser.
Johanna Lindell, chef Arena Skolinformation