Fackförbundet ST: Annette Carnhede kommenterarStatens arbete mot bidragsbrott

I morgon, torsdag 23 februari, håller riksdagens socialförsäkringsutskott en öppen utfrågning i riksdagen om statens arbete med att motverka bidragsbrott.

– Att allmänhetens förtroende för att trygghetssystemen fungerar på ett rättssäkert och rättvist sätt är oerhört viktigt. Det är viktigt för viljan att solidariskt och gemensamt finansiera trygghetssystemen via skattesedeln eller via avgifter till arbetslöshetsförsäkringen, det säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

Ett grundläggande problem med regeringens arbete med att stävja bidragsbrott är dock att underlagen om omfattningen av bidragsbrott vilar på en skakig grund. Det har Riksrevisionen och flera statliga utredningar konstaterat.

– Vi vill se bättre utvärderingar och fakta kring omfattningen av bidragsfusket innan regeringen överväger ytterligare åtgärder mot bidragsfusk. Allt annat riskerar att leda till felaktiga prioriteringar i arbetet med socialförsäkringar, det säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

ST anser också att benämningen bidragsbrott är missvisande.

– När man lyfter ersättning från socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen så är det en ersättning från en försäkring, det är inte ett bidrag, det säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

Riksrevisionen konstaterade också i sin rapport från 2011 att en alltför stor andel av handläggarna på berörda myndigheter inte fått någon utbildning eller stöd i sitt arbete.

- Det mest grundläggande för att komma tillrätta med problemet är att handläggarna på myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får utbildning och stöd för handläggning av ärenden inom socialförsäkringarna, det säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.


Vill du veta mer om vad ST tycker?
Se vårt remissvar på utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3) under Svar från ST 2011. http://www.st.org/om-st/svar-fran-st/svar-fran-st-2011-1/
ST är det största facket inom statlig sektor. ST organiserar statliga myndigheter, bolag, verk, universitet och högskolor. För mer information, se www.st.org

För ytterligare information, kontakta ST:
Annette Carnhede, förbundsordförande, tfn. 070-641 12 15
Maria Frändegård, pressansvarig, tfn. 070-314 52 73, maria.frandegard@st.org

                                                   

Taggar:

Citat

Vi vill se bättre utvärderingar och fakta kring omfattningen av bidragsfusket innan regeringen överväger ytterligare åtgärder mot bidragsfusk. Allt annat riskerar att leda till felaktiga prioriteringar i arbetet med socialförsäkringar.
Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST
Att allmänhetens förtroende för att trygghetssystemen fungerar på ett rättssäkert och rättvist sätt är oerhört viktigt. Det är viktigt för viljan att solidariskt och gemensamt finansiera trygghetssystemen via skattesedeln eller via avgifter till arbetslöshetsförsäkringen.
Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST