Fackförbundet ST lämnar förslag om en reformerad Arbetsförmedlingrmedling

Report this content

Fackförbundet ST överlämnar idag sina förslag om en reformerad Arbetsförmedling till regeringen. Bakgrunden till förslagen är den omgörning av Arbetsförmedlingen som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kommit överens om i Januariöverenskommelsen.  

Arbetsförmedlingens uppdrag måste förtydligas och förutsättningarna för samverkan med kommuner, lokalt näringsliv och olika privata och ideella aktörer måste förbättras. Men en sådan här reform måste ske på ett ordnat sätt. Beslutet att i snabb takt lägga ner 132 av Arbetsförmedlingens lokalkontor måste rivas upp för att skapa förutsättningar att arbeta seriöst med en reformering av Arbetsförmedlingen, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.  

Som en del i framtagandet av förslagen har Fackförbundet STs förbundsordförande tillsammans med representanter från ST inom Arbetsförmedlingen besökt ett flertal kommuner i Västerbotten, Värmland, Småland och Kronoberg för att träffa lokalpolitiker och lokala företrädare för Arbetsförmedlingen för att lyssna till vilka behov de ser och studera hur man idag samverkar lokalt.  

 - Att ersätta Arbetsförmedlingen med ett valfrihetssystem där fristående aktörer övertar hela ansvaret för att matcha och rusta de arbetssökande för de lediga jobben riskerar att skapa ett tudelat Sverige där arbetssökande i större städer kan välja mellan flera aktörer samtidigt som ansvaret för arbetsförmedling skjuts över på kommunerna i landsbygden, säger Britta Lejon, förbundsordförande i Fackförbundet ST. 

Dagens arbetsmarknad är inte enbart lokal. Den är också regional, nationell och även internationell. Att flytta över för mycket av ansvaret för arbetsmarknadspolitiken på kommunerna skapar en suboptimering som försvårar för näringslivet att rekrytera rätt kompetens och skapar inlåsningseffekter på arbetsmarknaden då rörligheten mellan olika delar av landet kan försvåras, avslutar Britta Lejon. 

  1. Enligt ST bör några utgångspunkter för det kommande arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen vara:  Säkerställ att det finns tillräckliga resurser till aktiva nationella arbetsmarknadspolitiska insatser.   
  2. Tydliggör Arbetsförmedlingens huvuduppgift med fokus på verksamma insatser för dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.  
  3. Säkerställ den lokala närvaron och förmågan. Ge den nya ledningen för Arbetsförmedlingen i uppdrag att riva upp beslutet om nedläggningen av de 132 kontoren.    
  4. Använd Arbetsförmedlingen som en plattform för samverkan med både kommuner, privata och ideella aktörer. Delade lokaler, gemensam digital infrastruktur och samordning kring personer i långvarigt utanförskap. Detta ger förutsättningar för privata och ideella komplement i hela landet samtidigt som den infrastruktur och den kompetens som finns inom Arbetsförmedlingen tas tillvara.   
  5. Definiera vilka krav som ska ställas på privata och ideella aktörer. Inte bara vad gäller kompetens och långsiktighet i åtgärderna utan också om samverkan med kommuner och andra aktörer.  
  6. Säkerställ den nationella aktiva arbetsmarknadspolitikens funktionsduglighet.  Staten får inte frånhända sig ansvaret för en väl fungerande arbetsmarknad och samhällsekonomi. Utvärdera Januariavtalets förändringar av arbetsmarknadspolitiken senast 2024. 

Hela det förslag som ST överlämnat till regeringen finns här: PM om Arbetsförmedlingen

För mer information kontakta: Britta Lejon, förbundsordförande tel: 0771-555 444, Fredrik Andersson, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen tel: 010-486 04 07, Lars Pauli, pressansvarig Fackförbundet ST tel: 070-316 18 65.

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor och har idag över 95 000 medlemmar. För mer information se www.st.org

Taggar:

Dokument & länkar