Förslaget om högskolestiftelser hotar oberoende forskning

Regeringen har idag presenterat en ny verksamhetsform för högskola och universitet, högskolestiftelser. Motivet är enligt Jan Björklund att ge större handlingsfrihet till lärosätena.

- Jag oroas av att regeringen är beredd att privatisera universitet och högskolor. Om inte staten garanterar en oberoende forskning, vem ska då göra det? Säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Regeringen ska fortsätta att finansiera utbildningen och ska följa upp att pengarna används effektivt. Högskolestiftelserna ska kunna ta emot donationer och äga bolag.

- Jag sätter frågetecken för vad som kommer att hända med insynen. Den bästa garanten för meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagen och den gäller idag. Medborgarna har en begränsad insyn i stiftelser, det gäller både ekonomi och beslut, fortsätter Britta Lejon.

Ett annat motiv från regeringen är att statliga lärosäten har svårt att bedriva verksamhet utomlands. De menar att det skulle bli lättare om de var stiftelser. ST delar synen på problemet men vi anser att det borde finnas andra lösningar när svenska universitet vill samarbeta med internationella aktörer.

- Vi hyser starka tvivel om att ett avtal garanterar studenternas rättsäkerhet. Den får inte äventyras med en ny stiftelseform, avslutar Britta Lejon.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Prenumerera