Nöjda med 7,2 procents löneökningar

Idag har Fackförbundet ST tecknat avtal med Almega inom branschen kommunikation. De flesta av STs medlemmar som berörs av avtalet finns inom Post Nord AB, Swedavia och Menzies Aviation. In i det sista var det strid om fastställda löneökningar i avtalet eller inte.

-Vi är nöjda med fastställda löneökningar på 7,2 procent på drygt 3 år. Det ger våra medlemmar en långsiktig trygghet de kommande åren, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.
 
För oss var det också viktigt att få igenom skrivningar i avtalet om vad lönesamtalet ska innehålla, förtydligande om lönekriterier och hur ny lön ska återkopplas. Det ger stöd till våra medlemmar och höjer kvaliteten i avtalet. Dessutom är vi nöjda med att tiden för föräldralönetillägg, när medlemmar kan få tio procent extra utöver föräldrapenning, utökas från fyra månader till sex månader.

Avtalet löpte ut den 31 maj. Den nya avtalsperioden är 1 juni 2013 till 31 juli 2016, det vill säga 38 månader.

-Avtalet innebär retroaktiva löneökningar sedan i juni. Jag hoppas nu att avtalen också sluts lokalt så snabbt som möjligt så att medlemmarna får ut sina nya löner, avslutar Britta Lejon.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org.

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar: