Nytt avtal klart för 700 statligt anställda i Blekinge

Fackförbundet ST har idag tecknat avtal med Arbetsgivarverket. Med en lön på 28 000 kronor per månad kan avtalet ge en löneökning på drygt 1 900 kronor per månad. Avtalet är treårigt och gäller till den 30 september 2016. De tre största ST-arbetsplatserna i Blekinge är Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Vår motpart, Arbetsgivarverket, har velat ha ett avtal utan fastställda löneökningar som ska löpa på tillsvidare. Det har vi motsatt oss och avtalet innehåller nu löneökningar i nivå med det så kallade märket. Avtalet ger första året 2,0 procent, andra året 2,3 procent och tredje året 2,5 procent, totalt 6,8 procent på tre år. Ett större löneutrymme kan förhandlas fram lokalt på myndighetsnivå. Avtalet innehåller också en modell som gör att myndigheter med många medlemmar med låga löner kommer att få mer pengar att fördela.

- Vi är nöjda med att ha fått 6,8 procents löneökning i avtalet eftersom det ger våra medlemmar bra löneökningar och med treårigt avtal blir det en trygghet. Budet från Arbetsgivarverket var ett avtal utan någon bestämd löneökning och det har vi nu satt stopp för, säger
Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Utöver löneökningar så är det också tillfredsställande att vi har fått gehör för att chef och medarbetare tillsammans bör planera individens utveckling både på kort och lång sikt. Många av våra medlemmar vill kompetensutveckla sig och det har också arbetsgivaren nytta av. Vi har också nöjda med att vi har lyckats förhindra försämringar som Arbetsgivarverket vill göra för föräldralediga.

För mer information om ST kontakta Sofia Johansson, pressansvarig på fackförbundet ST, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org.Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar: