Nytt avtal klart för över 6 600 statligt anställda i Västra Götaland

Fackförbundet ST har idag tecknat avtal för sina medlemmars räkning med motparten Arbetsgivarverket. Med en lön på 25 000 kronor per månad kan avtalet ge en löneökning med 650 kronor per månad. Avtalet gäller från 1 oktober till den 30 september 2013. De tre största ST-arbetsplatserna i Västra Götalands län är Universitet och högskolor, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Avtalet ger ett lägsta löneutrymme på 2,6 procent det kommande året. Lokalt kan avdelningar förhandla fram ett större löneutrymme och om det inte lyckas blir garantin i det centrala avtalet aktuell. Avtalet innehåller också en modell som gör att myndigheter med många medlemmar med låga löner kommer att få mer pengar att fördela. Motparten Arbetsgivarverket har upprepade gånger velat ha avtal utan fastställda löneökningar som ska löpa på tillsvidare.

- Vi ser det som tillfredställande att vi har fått igenom 2,6 procents löneökning i avtalet eftersom det ger våra medlemmar ett konkret värde. Budet från Arbetsgivarverket var ett avtal utan någon bestämd löneökningen och det hotet är nu avvärjt, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

ST är också nöjda med att ha åstadkommit:

  • Förbättrade lokala löneprocesser
  • Höjt garantibelopp för uttag av semester till 1250 kronor per dag
  • En partsgemensam arbetsgrupp för att motverka hot och våld

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressansvarig på fackförbundet ST, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org.

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar: