Olyckligt att LAS-direktiven utgår från den privata sektorn

Report this content

Idag offentliggörs utredningsdirektiven till LAS-utredningen som bygger på Januariöverenskommelsen. Direktiven tar inte hänsyn till den statliga sektorns särskilda regler. 

Utredningsdirektiven utgår från omständigheter på den privata arbetsmarknaden. Men en stor del av svensk arbetsmarknad utgörs av offentliga arbetsgivare. Den statliga delen av arbetsmarknaden har många specialregler både i lag och avtal. Statliga arbetsgivare måste iaktta det grundläggande kravet på saklighet och opartiskhet och att anställningsbeslut ska fattas på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet.

- Det är och ska vara högra krav på våra medlemmar, det är ett sätt att säkerställa allmänhetens förtroende för staten. Men dessa höga krav måste kombineras med en hög anställningstrygghet, annars kommer inte staten att kunna attrahera de bästa, kommenterar Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

- Det är minst lika viktigt att de statligt anställda har ett starkt skydd mot godtyckliga uppsägningar för att anställda inte ska utsättas för otillbörliga påtryckningar och i förekommande fall våga larma om missförhållanden, fortsätter Britta Lejon.

- Den senaste tidens omlokaliseringar av statlig verksamhet har tydligt visat att statligt anställda har sämre anställningstrygghet än privat anställda. Vi har sett att det fått konsekvenser för statens möjlighet att attrahera medarbetare. Därför är det olyckligt att Utredningsdirektiven så tydligt enbart utgå från hur det ser ut på den privata sektorn, säger Britta Lejon.

- När man gör ändringar i LAS måste man vara medveten om att det är en lag som omfattar hela svenska arbetsmarknad. Vi förutsätter att utredningen särskilt tittar på den statliga sektorn, avslutar Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST.

För mer information kontakta: STs pressansvarige Marie Martinsson, 070-314 52 73, e-post press@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor och har idag över 95 000 medlemmar. För mer information se www.st.org

Taggar: