Regeringen vill höja statsanställdas löner med 0 kronor

Idag presenterar regeringen sin budget. I den föreslår de ett löneindex för de statliga myndigheterna på 0,00 procent. Detta trots att inflationen är 0,8 procent och att övriga samhället har haft en löneutveckling på cirka 2,6 procent.

Om staten inte ger utrymme till några lönehöjningar för 2013 så innebär det att myndigheter kommer att behöva göra åtstramningar för att få till en normal löneutvecklig. Åtstramningarna sker troligen genom hårdare arbetstempo och tuffare arbetsbelastning ute på myndigheterna för att spara pengar.

- Jag känner stor oro för det här förslaget eftersom det är stor risk att kvaliteten i myndigheternas verksamhet försämras. Det drabbar ju oss alla som medborgare eftersom våra medlemmar utför uppgifter som hela samhället är beroende av, säger Britta Lejon, ordförande i fackförbundet ST.    

Fackförbundet ST organiserar nästan 100 000 anställda på myndigheter, bolag, verk samt högskolor och universitet. Vi är i slutskedet av avtalsrörelsen med Arbetsgivarverket där märket för löneförhandlingarna är 2,6 procent.

- Jag utgår från att regeringen inte tänker lägga sig i avtalsrörelsen. Men att föreslå ett löneindex på 0,00 procent till de statligt anställda sänder en tydlig signal. Vi på fackförbundet ST kommer att göra allt vad vi kan för att få till ett bra avtal, avslutar Britta Lejon.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fakta om Löneindex
Varje år räknas myndigheternas anslag för arbetskraftskostnader om med hjälp av ett Löneindex. Detta består av två delar. Den första är ett arbetskostnadsindex som bygger på löneutvecklingen för tjänstemän inom industrin det senaste året. Arbetskostnadsindexet reduceras sedan med ett produktivitetsavdrag som bestäms av den genomsnittliga utvecklingen för arbetsproduktiviteten i den privata tjänstesektorn under de senaste tio åren.

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar: