SIPRI beläggs med särskilda skyddsåtgäder

Fackförbundet ST och Saco-S har idag belagt stiftelsen SIPRI med särskilda skyddsåtgärder i enlighet med Arbetsmiljölagen. Vi menar att arbetsgivaren kraftigt har brustit i sin skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö.

- Vi vill med föreläggandet belysa den ohållbara arbetsmiljön på SIPRI. Vi förutsätter att ledningen förstår allvaret i situationen och vidtar de åtgärder som behövs, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Flertalet av de anställda lider av stressrelaterade problem som yttrar sig som exempelvis sömnsvårigheter, ångest, självmordstankar och högt blodtryck. Många har upplevt kränkande särbehandlingar och sedan senaste arbetsmiljöundersökningen har inga förbättringar gjorts.

Tillsammans med Saco-S driver vi nu 11 tvisteförhandlingar och fler kommer att lämnas in. Igår sa vi upp lokala samverkansavtalet och även kollektivavtalet.

SIPRI är ett internationellt forskningsinstitut som studerar fred och konflikter med fokus på nedrustning. Det finns cirka 50 anställda och kontoret är beläget i Solna. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom anslag från Utrikesdepartementet.

ST och Saco-S har idag skickat ett brev till Utrikesdepartementets kabinettsekreterare Frank Belfrage där vi närmare beskriver arbetsmiljöproblemen. Brevet finns som bilaga.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar