Skåne: Framtidsjobb för unga i staten

De närmaste fem åren kommer 13 200 jobbchanser att skapas inom statlig sektor i Skåne, visar en ny rapport från Fackförbundet ST. – Störst är möjligheterna för den som är ung, välutbildad, vill jobba i storstaden och känner ett stort samhällsengagemang, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

Idag presenteras rapporten ” Framtidsjobb i Malmö och Skåne”, som visar att det kommer att skapas 13 200 nya jobbchanser i Skåne, varav 7000 nya jobbchanser i Malmö, inom en femårsperiod på myndigheter, universitet och statliga bolag. Att staten måste rekrytera beror på en omfattande generationsväxling, att anställda byter jobb och nya politiska krav på verksamheten.

– Ingen vet när ekonomin vänder upp igen, men det finns en ljuspunkt och det är inom staten, här finns det jobb att söka. Flest jobb kommer det att finnas i Malmö och andra storstäder, säger Annette Carnhede.

 56 % av arbetsgivarna anger behov av att rekrytera fler än idag till storstäderna. Jobben kommer ha höga kompetenskrav och efterfrågan blir hög inom en rad yrken. Några yrken som efterfrågas mest de närmsta åren är: ingenjörer, ekonomer, IT-specialister, jurister, lärare/forskare vid universitet/högskolor, miljövetare, personalvetare, samt statistiker/matematiker.

– Goda nyheter för alla de som vill jobba i Malmö, alltså. Men det blir en växande utmaning för staten att erbjuda bra service över hela Skåne. Riksdag och regering måste planera för en jämlik fördelning, säger Annette Carnhede.

De statliga jobben förändras. Hälften av arbetsgivarna (53 %) har behov av att förändra kompetensprofilen. Det kan handla om sådant som yrkeskompetens, utbildningsinriktning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper.

Vad gäller kraven på utbildning specifikt så kommer dessa att höjas ytterligare i staten, trots att staten redan idag är den mest välutbildade sektorn. 49 % av arbetsgivarna anger behov av fler anställda med högskoleutbildning, 29 % av fler anställda med forskarutbildning.

– För att klara utmaningen måste statliga arbetsgivare erbjuda unga det de helst vill ha: intressanta arbetsuppgifter, personlig utveckling, karriärmöjligheter och bra lön. ST föreslår auktorisering av statstjänstemän, utvecklingskontrakt för alla anställda och löner som matchar konkurrensen från den privata sektorn, säger Annette Carnhede.

Övrig information: Undersökningen omfattar 124 rekryteringsansvariga på myndigheter, universitet och statliga bolag och gjordes under september 2011. Rapporten baseras på enkätsvaren. ST är det största facket inom statlig sektor och organiserar idag omkring 90 000 medlemmar. För mer info se www.st.org

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Störst är möjligheterna för den som är ung, välutbildad, vill jobba i storstaden och känner ett stort samhällsengagemang.
Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST
Goda nyheter för alla de som vill jobba i Malmö, alltså. Men det blir en växande utmaning för staten att erbjuda bra service över hela Skåne. Riksdag och regering måste planera för en jämlik fördelning.
Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST
För att klara utmaningen måste statliga arbetsgivare erbjuda unga det de helst vill ha: intressanta arbetsuppgifter, personlig utveckling, karriärmöjligheter och bra lön. ST föreslår auktorisering av statstjänstemän, utvecklingskontrakt för alla anställda och löner som matchar konkurrensen från den privata sektor.
Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST