ST har idag överlämnat sina första yrkanden

Idag lämnar fackförbundet ST över yrkandena för Spårtrafik till Almega Tjänsteföretagen. Eftersom hot och våld är en del av vardagen för många anställda inom området kommer det, tillsammans med krav på tydligare löneprocess och konkurrenskraftiga löneökningar att prägla årets avtalsrörelse.

– Att anställda utsätts för hot och våld på sin arbetsplats är helt oacceptabelt. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att förbättra våra medlemmars vardag.  Ingen ska behöva vara rädd för att gå till jobbet, säger Maria Olwaeus, förhandlingsledare fackförbundet ST.

STs medlemmar prioriterar också att löneutveckling skall vara jämförbar med resten av arbetsmarknaden och beräknas i procent med 3,5% på 12 månader, samt att löneprocessen ska vara tydlig och ge medlemmarna faktiskt inflytande. Arbetstiden kommer också att stå i fokus, då medlemmarna måste få tid till återhämtning och större möjligheter att kombinera arbete med en aktiv fritid.

För att förbättra kvalitet och säkerhet i branschen kräver ST också att de verksamheter som hel-, eller delfinansieras av allmänna medel, eller har offentliga uppdrag ska omfattas av meddelarfrihet, dvs ge de anställda rätt att påtala fel eller brister, utan att riskera att utsättas för repressalier.

För mer information:
För att läsa STs yrkanden i sin helhet, eller för att läsa mer om meddelarfrihet, se vår hemsida www.st.org

För ytterligare information, kontakta ST:
Maria Olwaeus – förhandlingsledare, tfn 070-508 52 39
Maria Frändegård pressansvarig, tfn 070-314 52 73

FAKTA

•    Avtalsrörelsen för anställda inom avtalsområde Spårtrafik börjar den 20 februari.
•    Nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2012 och ambitionen är att ett nytt avtal skall vara tecknat då.
•    Avtalsperiodens längd ska vara 1 år.
•    De nya lönerna förhandlas lokalt så snart det centrala avtalet är påskrivet.
•    STs medlemskategorier är: Anställda inom samtliga yrken i branschen som till exempel tågpersonal, kundtjänst och försäljning, säljare, administratörer m.fl.
•    Anställda inom all spårtrafik omfattas.
•    Motpart är: Almega Tjänsteförbunden - bransch Spårtrafik. Inom branschen finns statliga och privata järnvägsföretag som till exempel SJ AB, Green Cargo, Euromaint, Stockholmståg, Arriva och DSB-first (Öresundstågen)
•    På www.st.org/spartrafik kan avtalsrörelsen inom Almega bransch Spårtrafik följas.
•    ST är det största fackförbundet inom statlig sektor.

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Idag lämnar fackförbundet ST över yrkandena för Spårtrafik till Almega Tjänsteföretagen. Eftersom hot och våld är en del av vardagen för många anställda inom området kommer det, tillsammans med krav på tydligare löneprocess och konkurrenskraftiga löneökningar att prägla årets avtalsrörelse.
Twittra det här

Citat

Att anställda utsätts för hot och våld på sin arbetsplats är helt oacceptabelt. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att förbättra våra medlemmars vardag. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till jobbet.
Maria Olwaeus, förhandlingsledare på ST