Vi anmäler SiS till Nämnden mot diskriminering

Fackförbundet ST väljer att idag anmäla Statens institutionsstyrelse, SiS, till Nämnden mot diskriminering eftersom de inte har gjort någon riktig lönekartläggning sedan 2006. Vi vill att Nämnden förelägger SiS att göra en lönekartläggning. Om det inte sker ska ett vite på 500 000 kronor dömas ut.

ST har tidigare valt att anmäla SiS till Diskrimineringsombudsmannen på grund av uteblivna lönekartläggningar som de enligt lagen ska göra. Diskrimineringsombudsmannen avvisade ärendet och hänvisade till Nämnden mot diskriminering.

- Vi vill med anmälan visa att vi tycker det är viktigt med lönekartläggningar och vi vill sätta ett tryck på arbetsgivaren att agera och skaffa en jämställdhetsplan. Det är allvarligt när statliga arbetsgivare inte följer lagen. ST vill att löner sätts på sakliga grunder, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för tvångsvård av unga med psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Fackförbundet ST är det största facket på SiS som totalt har omkring 4000 anställda. Ungefär två tredjedelar av de anställda är behandlingsassistenter.

För mer bakgrundsinformation eller intervjuer kontakta Thord Jansson på 072 – 534 61 66. För mer information om ST kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Prenumerera