Vi kräver ökade anslag till Försäkringskassan

ST inom Försäkringskassan kräver att regeringen ökar anslagen till Försäkringskassan. Minst 250 miljoner kronor behövs för 2013. Försäkringskassan har redan beslutat att överskrida sin budget och utnyttjar anslagskrediten till bristningsgränsen. Därför har ST skrivit ett öppet brev till Anders Borg och Ulf Kristersson.  

- Om inte mer pengar tillförs Försäkringskassan hotar kaos på myndigheten. Då riskerar utbetalningar att bli försenade och servicen kan bli sämre, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

På Försäkringskassan anser 60 procent att arbetsbelastningen är för hög och den har varit det under lång tid. Det är idag oacceptabelt långa telefonköer och ST har begärt att ledningen går in och prioriterar vilka arbetsuppgifter som ska inte ska genomföras. Många har varit beordrade övertid länge och en stor andel av personalen har höga flexsaldon som aldrig kan tas ut. ST anser att den bristande arbetsmiljön är en risk för personalens hälsa.

- Nu ökar antalet människor med sjukpenning och med tillfällig föräldrapenning vilket leder till ytterligare ökad arbetsbelastning på Försäkringskassan. Det är många bland allmänheten som berörs av Försäkringskassans beslut och vi kan inte se på när rättssäkerheten hotas, avslutar Britta Lejon.  

STs öppna brevet till regeringen finns som bilaga.

Om du vill ha kontakt med Försäkringskassans anställda runt om i landet så finns en telefonlista till ST-representanter som bilaga.

För mer information om ST kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar: