Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Andra kvartalet:

 • Orderingång 2 200,5 (1 531,1) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 43,7% justerad till -7,9% efter förvärv om 765,5 Mkr och valutaeffekter på 25,6 Mkr
 • Nettoomsättning 2 055,4 (1 421,6) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 44,6% justerad till -4.3% för förvärv 659,3 Mkr och valutaeffekter om 35,2 Mkr
 • Rörelseresultat 174,8 (166,6) Mkr, en ökning med 4,9% med en rörelsemarginal på 8,5 (11,7)%
 • Resultat efter skatt 114,5 (93,0), en ökning på 23,1 %
 • Resultat per aktie 0,74 (1,02) kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 146,0 (-3,7) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Trots vissa regionala utmaningar är jag nöjd med koncernens resultat för första halvåret och iGuzzini som levererar ett resultat i linje med förväntningarna.
 • Som kommunicerat i Kv1 har vi vidtagit kostnadsbesparingar som kommer leda till resultatförbättring på kort till medellång sikt. Besparingarna väntas ge effekt under andra halvåret.
 • Vi fortsätter att bygga relationer med våra nya kollegor på iGuzzini, framförallt med engagemang i våra forum för inköp, tillverkning och FoU.
 • Mina lärdomar och marknadsaktiviteter från min första tid har varit användbara för att förstå vilka möjligheter vi har för framtiden.
 • Under andra halvåret kommer vi att fortsätta vårt strategiarbete för att bygga ett ännu starkare Fagerhult för framtiden.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Augusti 2019 kl. 11:35 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.