Fagerhult skriver avtal om att förvärva Veko Lightsystems International B.V.

Report this content

För att stärka och befästa Fagerhultkoncernens strategiska position på den professionella belysningsmarknaden, och få tillgång till ett unikt sortiment av kompletterande produkter, har Fagerhult undertecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Veko Lightsystems International B.V., (Veko), med säte i Schagen, Nederländerna. Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på resultat per aktie under 2018 och framöver.

Veko designar och tillverkar linjära LED-baserade belysningslösningar för industriapplikationer. Lösningen består av LED-moduler och armaturer med integrerade eller separata styrsystem. Typiska tillämpningsområden är lager och distributionscentraler, där vi ser en ökad efterfrågan på grund av e-handel, men passar även för datacentraler, verkstäder och sportanläggningar. Företaget har framgångsrikt etablerat en stark närvaro på marknaderna i Nederländerna, Tyskland, Belgien och Storbritannien.

"Veko har högeffektiva linjära LED-belysningslösningar med branschledande prestanda. Man har designat produkter, och utvecklat en tillverknings- och installationsprocess, som gör det enkelt att specificera och leverera komplexa installationer. Företaget har under de senaste åren levererat mycket starka finansiella resultat, baserat på en stark kundbas i Nederländerna och exportframgångar i regionen. Det gläder mig att Menno Veldboer och Hans Aardenburg kommer att fortsätta leda bolaget framöver och bygga vidare på den starka plattform som de och deras medarbetare på Veko har skapat. Med förvärvet är vi förvissade om att vi kan accelerera Veko’s tillväxt genom att utnyttja Fagerhultkoncernens distributionsnät för export, utveckla nya applikationsområden, t.ex. detaljhandel och utbildning, samt skapa betydande inköpssynergier", kommenterar Johan Hjertonsson, VD AB Fagerhult.

”Att Fagerhult vill bevara Veko-identiteten och kulturen, så att inget ändras för våra kunder och medarbetare, var en viktig anledning för oss att ta detta beslut. Vi tror att Fagerhult kommer att stärka vår position ytterligare och hjälpa oss att nå vårt mål att bli marknadsledare inom belysning till lager och distributionscentraler inom Europa ”, säger Menno Veldboer, Entreprenör och ägare av Veko.

Veko hade i slutet av december 2017, 130 anställda, en omsättning på 37 miljoner euro och en lönsamhetsnivå som är betydligt högre än för Fagerhultkoncernen. Fagerhult betalar initialt 31,5 miljoner euro (kassa- och skuldfritt) för 100% av aktierna i Veko Lightsystems International BV. Förvärvet kräver godkännande av tyska konkurrensmyndigheter.

En tilläggsköpeskilling på 9,5 miljoner euro kan komma att betalas årligen i 3 år från 2018 till 2020 baserat på bolagets utveckling. Vidare kan ytterligare 5,0 miljoner euro i tilläggsköpeskilling komma att betalas baserat på den ackumulerade utvecklingen 2018-2020. Transaktionerna finansieras med befintliga likvida medel och nya kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.

Mer information om Veko finns på deras hemsida www.veko.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 16.00 CET.

Habo den 15 mars, 2018

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO, mobile: +46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 300 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear och WE-EF. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar: