Bokslutskommuniké 2017

 • Orderingång 5 238,4 (4 653,0) Mkr, vilket motsvarar en total ökning med 12,6 % justerad till 0,9 % efter förvärv (576,6 Mkr) och valutaeffekter (-35,2 Mkr) 
 • Nettoomsättning 5 170,3 (4 490,7) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 15,1 % justerad till 2,6 % efter förvärv (581,5 Mkr) och valutaeffekter (-20,9 Mkr). 
 • Rörelseresultat 677,9 (524,2) Mkr, en ökning med 29,3 % som ger en rörelsemarginal på 13,1 (11,7) %.
 • Resultat efter skatt 494,4 (380,9) Mkr, en ökning med 29,8 %.
 • Vinst per aktie 4,32 (3,35) kr, en ökning med 29,0 %. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 681,1 (387,8) Mkr, en ökning med 75,6 %. 
 • En utdelning på 2,00 (1,50) kronor per aktie kommer att föreslås.

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Generellt är vi nöjda med koncernens utveckling och resultat under 2017, och vi har satt nya rekord detta år.
 • Jag är mycket stolt över det hårda arbete som alla våra företag lägger ner. Ett arbete med stort kundfokus och en strävan att erbjuda den bästa service i alla kundkontakter.
 • Att koncernen för första gången någonsin har passerat 5 miljarder kronor i nettoomsättning samtidigt som rörelsemarginalen fortsätter att öka är en stor bedrift.
 • Vi konstaterar att de flesta av våra affärsområden har en positiv marknadsutveckling, även om bilden i en del av de mindre regionerna fortsatt är mer blandad. Överlag ger detta dock ett mer positivt scenario än under föregående kvartal.
 • I Norden och Storbritannien fortsätter vi att växa och verka på hög nivå, även om den underliggande marknaden har legat still, och vi har haft fortsatt negativ påverkan av valutakurser. Växelkurserna har haft liten påverkan på nettoomsättningen förutom i Storbritannien, där det svagare pundet drog ned nettoomsättningen med 59 Mkr under året.
 • Kassaflödet är fortsatt gott, med en konverteringsgrad på 1,0, och vi kommer att kunna fortsätta att finansiera våra investeringar i tillväxtskapande aktiviteter. Vi satsar bland annat på utvalda storstäder, med nya kontor i Paris och Barcelona, ökad forskning och utveckling, framförallt inom uppkopplade lösningar, samt utökade resurser inom försäljning och marknadsföring. Vi kommer under 2018 att gå vidare med en tredje storstad.
 • Våra uppskattningar visar fortsatt att andelen installerade LED-armaturer i världen är mindre än 10–12 %. Med tanke på att LED-lösningar svarade för över 93 % av koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet ser vi fortsatt goda förutsättningar.

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 11:45 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 300 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear och WE-EF. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera