Delårsrapport januari - juni 2016

 • Orderingång 2 349,5 (2 066,7), Mkr, en ökning med 12,4 % justerat för valutaeffekter, -101,6 Mkr och förvärvade enheter, 128,0 Mkr
 • Nettoomsättning 2 172,6 (1 864,5) Mkr, en ökning med 14,6 % justerat för valutaeffekter, -94,0 Mkr, och förvärvade enheter 130,0 Mkr
 • Rörelseresultat 238,8 (160,9) Mkr, en rörelsemarginal på 11,0 (8,6) % 
 • Resultat efter skatt 173,9 (111,9) Mkr, en ökning med 55 % 
 • Resultat per aktie 4,59 (2,96) kronor
 • Kassaflöde från löpande verksamheten 39,0 (129,6) Mkr 

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Koncernen redovisade ett rekordresultat för första halvåret med en orderingång på 2 350 Mkr, en nettoomsättning på 2 173 Mkr och ett rörelseresultat på 239 Mkr.
 • Starka är även siffrorna för andra kvartalet sett till en orderingång om 1 208 Mkr, en nettoomsättning på 1 141 Mkr samt ett rörelseresultat om 154 Mkr, en ökning med 74 % jämfört med samma period föregående år. Alla tre måtten satte nya rekord för kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet 90,5 Mkr, vilket eliminerade den negativa inledningen på första kvartalet.
 • Resultatet per aktie på 4,59 kronor var bättre än föregående års på 2,96 kronor.
 • LED-andelen av nettoomsättningen uppgick under halvåret till strax över 70 %, vilket visar på en fortsatt framgång från investeringarna i produktutveckling och tillverkning av LED-armaturer i koncernen.
 • Vi går in i det andra halvåret med en fortsatt hög orderstock.
 • Försäljningstillväxten var under perioden god i samtliga av våra redovisade affärsområden, då många av de operativa enheterna uppvisade goda resultat, varav några av dem under mindre goda regionala förhållanden.
 • Ledningen fortsätter att övervaka effekterna av EU-omröstningen i Storbritannien, från vilken vi redan har sett vissa omedelbara valutaeffekter.

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: +46 36 10 85 00 mobile: +46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: +46 36 10 85 00 mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 700 anställda och verksamheter i mer än 20 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation och LED Linear. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar: