Delårsrapport januari - mars 2017

 • Orderingången var 1 314,0 (1 142,0) Mkr, vilket är en total tillväxt på 15,1 procent och 4,7 procent justerat för förvärv på 118,0 Mkr. Den totala valutaeffekten på årsbasis är neutral
 • Nettoomsättningen var 1 244,3 (1 031,5) Mkr, vilket är en total tillväxt på 20,6 procent och 9,2 procent justerat för förvärv på 118,2 Mkr. Den totala valutaeffekten på årsbasis är neutral
 • Rörelseresultatet uppgick till 153,4 (85,4) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 79,6 procent med en rörelsemarginal på 12,3 (8,3) procent
 • Resultat efter skatt var 107,9 (61,4) Mkr, en ökning med 75,7 procent
 • Resultat per aktie var 2,84 kronor (1,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 126,3 (-51,5) Mkr

Kommentarer av Koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Vi är nöjda med koncernens starka resultat för första kvartalet vad gäller orderingång, nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde.
 • En positiv organisk omsättningstillväxt uppnåddes inom alla redovisningssegment. Vi menar att koncernens marknadsandel fortsatt växer.
 • Rörelseresultatet, med en ökning på 80 procent jämfört med föregående år, är en rekordnotering för första kvartalet. Även rörelseresultatet justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter innebär en rekordnotering för kvartalet.
 • Resultatet per aktie på 2,84 kronor innebär en ökning på 75 procent jämfört med resultatet per aktie på 1,62 kronor under föregående år.
 • LED-andelen låg under kvartalet på över 85 procent. Nyckelmåttet för övergången till LED-teknik är nivån för den installerade basen, som vi anser är en ensiffrig procentsats.
 • Vi går in i andra kvartalet med en rekordhög orderstock.
 • Vi välkomnar medarbetarna inom WE-EF och Flux till Fagerhultkoncernen. Förvärvet skapar flera starka synergier för vår utomhusstrategi och kommer att tillföra värde. Förvärvet slutfördes den 9 mars 2017.
 • Vi är nöjda med koncernens förvärv av de immateriella rättigheterna för Organic Response belysningskontrollteknik. Tekniken passar väl in i strategin inom segmentet belysningskontroller. Flera av våra verksamheter har redan 4 till 5 års projekterfarenhet av OR-aktiverade armaturer.
 • Resultatet för första kvartalet har skapat en stabil grund som vi kan bygga vidare på under resten av året.

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 14:35 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 300 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear och WE-EF. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.