Delårsrapport januari - september 2017

 • Orderingång 3 939,3 (3 438,2) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 14,6 % och 1,4 % justerat för förvärv (448,0 Mkr) och valutaeffekter (5,0 Mkr)
 • Nettoomsättning 3 850,4 (3 317,0) Mkr, vilket motsvarar en ökning på 16,1 % och 3,0 % justerat för förvärv (430,6 Mkr) och valutaeffekter (4,9 Mkr).
 • Rörelseresultat 505,5 (404,3) Mkr, en ökning med 25,0 %, vilket ger en rörelsemarginal på 13,1 (12,2) %.
 • Resultat efter skatt 352,8 (298,3) Mkr, en ökning med 18,3 %.
 • Vinst per aktie 3,09 (2,62) kr, en ökning med 17,9 %.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 405,1 (137,0) Mkr, en ökning med 195,7 %.
 • Under kvartalet slutförde koncernen förvärvet av återstående 49 % i LED Linear UK, där innehavet tidigare var 51 %, samt förvärvade en minoritetspost på 20 % i det danska företaget Seneco AS, som har specialiserat sig på trådlös styrning av utomhusbelysning.

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Det gläder oss att koncernen fortsätter att generera starka resultat, i synnerhet i jämförelse med de tidigare rekordnivåerna från 2016. Under tredje kvartalet 2017 sattes nya rekord för nettoomsättning och rörelseresultat, som ökade med 16,2 % jämfört med tredje kvartalet 2016, till 192,2 (165,4) Mkr.
 • En milstople har passerats då nettoomsättningen, på rullande 12-månadersbasis, nu för första gången i koncernens historia överstiger 5 miljarder kronor.
 • Fortsatt positiv utveckling på våra huvudmarknader, men en mer blandad utveckling på våra mindre marknader. Koncernen är välpositionerad inför fjärde kvartalet och övergången till 2018 då orderstocken är på en bra nivå.
 • Orderingång och nettoförsäljning var fortsatt hög i många regioner vilket lett till organisk tillväxt jämfört med föregående år. Därmed återgång till den positiva trend som rådde innan den mindre nedgången i andra kvartalet. Storbritannien och Irland, som svarar för en betydande del av nettoomsättningen för Indoor segmentet, påverkas fortfarande negativt av valutakursförändringar. Den negativa inverkan på nettoomsättningen har hittills under året varit 55 Mkr (6 %).
 • För att satsa på organisk tillväxt har vi under september öppnat ett nytt kontor och showroom i centrala Paris, och vi går nu vidare med nästa storstad: Barcelona.
 • Andelen installerade LED-armaturer på världsmarknaden uppskattas till 5-10 % och med tanke på att LED svarar för över 90 % av koncernens försäljning så har vi mycket goda förutsättningar att utnyttja denna tillväxtpotential.
 • Slutligen välkomnar vi teamet från LED Linear UK till koncernen och ser fram emot att arbeta tillsammans och ta till vara möjligheterna på marknaderna i Storbritannien och Irland

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 09:30 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 300 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear och WE-EF. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.