Delårsrapport januari-mars 2019

Report this content
 • Orderingång 1 588,2 Mkr (1 428,1), vilket motsvarar en total ökning på 11,2 % justerad till -13,1 % efter förvärv om 305,4 Mkr och valutaeffekter på 41,1 Mkr
 • Nettoomsättning 1 594,3 (1 270,7) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 25,5 % justerad till -3,7 % för förvärv 327,7 Mkr och valutaeffekter om 43,2 Mkr
 • Rörelseresultat 158,1 (138,6) Mkr, en ökning med 14,1 % med en rörelsemarginal på 9,9 (10,9) %
 • Resultat efter skatt 93,0 (97,0) Mkr, en minskning på 4,1 %
 • Resultat per aktie 0,76 (0,85) kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 82,2 (-87,3) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Först av allt, ett väldigt varmt välkommen till alla nya kollegor på iGuzzini. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans och jag ser redan hur nya relationer börjar skapas. På verksamhetssidan är vi också mycket nöjda med iGuzzinis lovande start för mars.
 • Vi går in i 2019 från en sund och stark position, och för första kvartalet är jag mycket nöjd med vår starka utveckling i Nordeuropa, samtidigt som vi ser andra regioner med mer utmaningar.
 • På kort- och medellång sikt har vi nu börjat vidta åtgärder för att stärka resultatet i några av de regioner där vi har utmaningar.
 • Vi har också inlett ett strategiarbete för att ytterligare stärka koncernen och dra nytta av att vi nu är ett av Europas största och mest framgångsrika belysningsföretag.
 • Som en del av strategigenomgången arbetar vi också med uppkopplade belysningslösningar, connectivity, för att säkerställa att vi även framöver fortsätter ha ett marknadsledande kunderbjudande.
 • Hittills har 2019 varit, och kommer att förbli, ett intensivt och aktivt år för alla inom Fagerhultkoncernen. Vi ser fram emot utmaningen.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 13:50 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.