Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet:

 • Orderingång 2038 (1 441), vilket motsvarar en total ökning på 41,4% justerad till -3.3% efter förvärv om 619,8 Mkr och valutaeffekter på 24.9 Mkr
 • Nettoomsättning 2 066 (1 441) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 43.4% justerad till 1.6% för förvärv  614,6 Mkr och valutaeffekter om 34,2 Mkr
 • Rörelseresultat 255,1 (195,0) Mkr, en ökning med 30,8% med en rörelsemarginal på 12,3 (13,5)%
 • Resultat efter skatt 181,1 (135,0) Mkr, en ökning på 34.1%
 • Resultat per aktie 1,02 (1,18) kronor
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 400,4 (181,7) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Det är glädjande att se att koncernens resultat förbättras.
 • Jag är nöjd med att åtgärderna för resultatförbättring börjar ge resultat. Inom vissa verksamheter finns det emellertid mer att göra då resultaten dröjer.
 • Våra italienska kollegor blir alltmer involverade,  nätverk och relationer fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.
 • Organisk tillväxt är fortsatt huvudfokus för samtliga arbetsströmmar, på kort och lång sikt.
 • Det strategiska arbetet fortsätter, med målet att bygga ett ännu starkare Fagerhult.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 09:15 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Om oss

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.