Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Tredje kvartalet:

 • Orderingång 2038 (1 441), vilket motsvarar en total ökning på 41,4% justerad till -3.3% efter förvärv om 619,8 Mkr och valutaeffekter på 24.9 Mkr
 • Nettoomsättning 2 066 (1 441) Mkr, vilket motsvarar en total ökning på 43.4% justerad till 1.6% för förvärv  614,6 Mkr och valutaeffekter om 34,2 Mkr
 • Rörelseresultat 255,1 (195,0) Mkr, en ökning med 30,8% med en rörelsemarginal på 12,3 (13,5)%
 • Resultat efter skatt 181,1 (135,0) Mkr, en ökning på 34.1%
 • Resultat per aktie 1,02 (1,18) kronor
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 400,4 (181,7) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Det är glädjande att se att koncernens resultat förbättras.
 • Jag är nöjd med att åtgärderna för resultatförbättring börjar ge resultat. Inom vissa verksamheter finns det emellertid mer att göra då resultaten dröjer.
 • Våra italienska kollegor blir alltmer involverade,  nätverk och relationer fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.
 • Organisk tillväxt är fortsatt huvudfokus för samtliga arbetsströmmar, på kort och lång sikt.
 • Det strategiska arbetet fortsätter, med målet att bygga ett ännu starkare Fagerhult.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 09:15 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.