Fagerhult förvärvar LED LINEAR GMBH

För att stärka Fagerhultgruppens strategiska position på den professionella belysningsmarknaden samt bredda den befintliga produktportföljen har Fagerhult förvärvat 100% av aktierna i LED Linear GmbH, baserat i Neukirchen-Vluyn, Tyskland. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på vinst per aktie under 2016 och framåt.

LED Linear GmbH tillverkar linjära LED-belysningsarmaturer, LED moduler och andra belysningsarmaturskomponenter för professionella miljöer. Vanliga användningsområden inkluderar kontor, retail, hotell, infrastruktur och lyxbostäder. Bolaget har framgångsrikt etablerat ett globalt försäljningsnätverk där mer än hälften av bolagets försäljning sker utanför Europa, primärt till Nordamerika och Asien.

“LED Linear GmbH tillverkar linjära LED produkter i världsklass, de använder sig av den allra senaste integrerade tillverkningstekniken och har prisbelönta produkter och varumärke. Bolaget har under en längre tid konsekvent uppvisat starka finansiella resultat och haft en organisk tillväxt på mer än 40% 2015. LED Linear har en fantastisk innovationshistorik som har resulterat i ett antal framstående arkitekturbelysningslösningar. Det gläder mig att Dr Michael Kramer och Carsten Schaffarz kommer att fortsätta leda bolaget i framtiden och bygga på den starka plattform de och deras medarbetare på LED Linear har skapat. Med detta förvärv har vi identifierat ett flertal synergier, från ökad försäljning av bolagets produkter genom våra distributionskanaler till nyttjandet av bolagets spetskompetens inom LED”, kommenterar Johan Hjertonsson, VD Fagerhultgruppen.

“Under de senaste tio åren har vi byggt upp ett världskänt varumärke inom specificeringsledet av belysningsmarknaden. Detta är ett resultat av hårt och passionerat arbete från våra medarbetare och det lojala stödet från våra partners. Vi är stolta över att bli en del av Fagerhultgruppen eftersom detta erbjuder otroliga möjligheter för vårt företag, joint ventures och medarbetare att fortsätta växa företaget inom gruppen och varumärket LED Linear,” säger Dr. Michael Kramer, Managing Director, LED Linear.

Vid årsskiftet 2015 hade bolaget 110 anställda och en försäljning på cirka 21 miljoner Euro med en väsentligt högre lönsamhetsnivå än Fagerhultgruppen. Fagerhult betalar vid tillträdet 40 miljoner Euro på en skuld- och kassafri basis. Ytterligare 21 miljoner Euro kan tillkomma som tilläggsköpeskilling fram till 2018 beroende på bolagets framtida finansiella utveckling. Bolaget äger även andelar i sju internationella joint ventures som agerar som försäljningsbolag. Joint venture-bolagen LED Linear USA och LED Linear India har varsin säljoption att sälja sina aktier till Fagerhultgruppen till ett värde av cirka 5 miljoner Euro. Om dessa köpoptioner används skulle det resultera i en proforma omsättning på ca 28 miljoner Euro. Transaktionen finansieras med nya kreditfaciliteter.

Mer information om LED Linear GmbH finns tillgänglig på http://www.led-linear.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2016 klockan 15:30.

Habo den 15 mars, 2016

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson, CEO tel: +46 8 5223 59 60 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Håkan Gabrielsson, CFO tel: tel: +46 8 5223 59 48 e-mail: hakan.gabrielsson@fagerhult.se

Henrik Åström, Head of M&A tel: +46 8 5223 5963 e-mail: henrik.astrom@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 600 anställda och verksamheter i 20 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight och Lighting Innovation. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.