Fagerhult skjuter upp Årsstämman

Report this content

Styrelsen för AB Fagerhult (publ) har idag, till följd av utbrottet av coronaviruset Covid-19 och med anledning av de beslut och rekommendationer som under den senaste tiden utfärdats av svenska regeringen och svenska myndigheter, beslutat skjuta upp årsstämman.

Årsstämman kommer således inte hållas den 5 maj 2020 som tidigare kommunicerats, utan styrelsen kommer att kalla till årsstämma i Fagerhult senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning.

Habo den 24 mars 2020

AB Fagerhult (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Bodil Sonesson,CEO, +46 722 23 76 02, bodil.sonesson@fagerhultgroup.com

Michael Wood, CFO, +46 730 87 46 47, michael.wood@fagerhultgroup.com

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.

Prenumerera