Fagerhult slutför förvärvet av iGuzzini och beslutar om apportemission

Report this content

Fagerhult har slutfört förvärvet av iGuzzini illuminazione S.p.A. (“iGuzzini”) efter att ha fått erforderliga godkännanden från tyska och ryska konkurrensmyndigheter. Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i Fagerhult den 7 februari 2019 har styrelsen också beslutat om apportemission. Apportemissionen är en del av köpeskillingen för förvärvet av iGuzzini såsom meddelades när förvärvet offentliggjordes den 21 december 2018.

Köpeskillingen för iGuzzini beräknas till 375,9 MEUR och erläggs genom en kontantlikvid om 284,5 MEUR och en apportemission om 91,4 MEUR.

För mer information se pressmeddelande från den 21 december 2018. Mer information om iGuzzini finns på www.iguzzini.com.

Apportemissionen i korthet

Som en del av köpeskillingen för iGuzzini har styrelsen beslutat att ge ut 11 244 805 nya aktier i Fagerhult. De nya aktierna har tecknats av säljarna till iGuzzini (Fimag S.p.A. och Tip-Pre IPO S.p.A.) som betalat för dessa genom att till Fagerhult överlåta aktier i iGuzzini till ett avtalat värde om 91,4 MEUR (963,6 MSEK[1]).

Habo den 7 mars 2019


[1] Baserat på en valutakurs per den 4 mars 2019 kl. 12:00 om 10,54 SEK/EUR.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.