Förändring av antalet aktier och röster i AB Fagerhult

Report this content

AB Fagerhult (”Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en apportemission om totalt 11 244 805 nya aktier. Aktierna i emissionen har under mars 2019 registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier respektive röster i Bolaget ökade med 11 244 805.

Före registreringen av de nya aktierna fanns sammanlagt 115 650 000 aktier och röster i Bolaget. Per den 29 mars 2019 finns det sammanlagt 126 894 805 aktier och röster i Bolaget.

Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Fagerhults nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 13.40 CET. 

Habo den 29 mars 2019

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF, Veko och IGuzzini. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.