Förändring av antalet aktier och röster i AB Fagerhult

AB Fagerhult (”Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en apportemission om totalt 11 244 805 nya aktier. Aktierna i emissionen har under mars 2019 registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier respektive röster i Bolaget ökade med 11 244 805.

Före registreringen av de nya aktierna fanns sammanlagt 115 650 000 aktier och röster i Bolaget. Per den 29 mars 2019 finns det sammanlagt 126 894 805 aktier och röster i Bolaget.

Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Fagerhults nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 13.40 CET. 

Habo den 29 mars 2019

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF, Veko och IGuzzini. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Om oss

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.