Förändring av antalet aktier och röster i AB Fagerhult

AB Fagerhult (”Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en företrädesemission om totalt 50 298 038 nya aktier. Aktierna i emissionen har under juni 2019 registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier respektive röster i Bolaget ökade med 50 298 038.

Före registreringen av de nya aktierna fanns sammanlagt 126 894 805 aktier och röster i Bolaget. Per den 28 juni 2019 finns det sammanlagt 177 192 843 aktier och röster i Bolaget.

Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Fagerhults ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 11.00 CET.

Habo den 28 juni 2019

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900 anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.