Högisoleringsambulans transporterar svårt sjuka

Sedan 2000 har Falck en högisoleringsambulans som är en säker transport av patienter som insjuknar i allvarliga smittsamma infektioner.

Det var landstinget i Östergötland som  2000 av Socialstyrelsen fick uppdraget att ta fram ett koncept där man kunde transportera högisoleringpatienter på ett säkert sätt. Falck, som är en av ambulansentreprenörerna i Östergötland, ansvarar sedan dess för högisoleringsambulansen som är en nationell resurs. 

Syftet med ambulansen är att den ska kunna transportera personer som har utsatts för mycket smittsamma sjuksomar med allvarliga symtom och med stor dödlighet, till exempel Ebola.

Ambulansen är flyggodkänd och kan transporteras i ett Hercuelsplan där vård av patient kan ske under hela transporten. 

Personalen som arbetar inne hos patienten är skyddad från smitta bland annat genom användning av särskild skyddsutrustning med vätskeavstötande dräkt.  
Patienten transporteras sedan till intensivårdskliniken i Linköping.

För frågor, kontakta Kommunikationsansvarig Lotta Smith: 073-3730112.

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media