Falcon Funds överklagar Pensionsmyndighetens beslut

Falcon Funds SICAV plc överklagar Pensionsmyndighetens beslut att stänga och avregistrera dess fonder från premiepensionssystemet till Förvaltningsdomstolen och begär att besluten ska upphävas. 

Pensionsmyndigheten beslutade den 22 februari 2016 att det maltesiska fondföretaget Falcon Funds SICAV Plc:s fonder, Falcon Cautious Fund, Falcon Balanced Fund och Falcon Aggressive Fund, tills vidare skulle stängas för investeringar i premiepensionssystemet. Den 15 juni 2016 beslutade Pensionsmyndigheten att säga upp sitt samarbetsavtal med Falcon Funds SICAV Plc, vilket innebär att fonderna ska avregistreras från premiepensionssystemet. 

Falcon Funds SICAV plc har överklagat Pensionsmyndighetens bägge beslut till Förvaltningsdomstolen och begärt att besluten ska upphävas. Falcon Funds SICAV plc tillbakavisar de skäl som Pensionsmyndigheten uppgett som grund för sina beslut och ifrågasätter det sätt som besluten fattats på. Falcon Fund SICAV plc delar inte de slutsatser Pensionsmyndigheten uppgett som bakgrund till sitt agerande.

För att säkerställa samtliga investerares intressen har styrelsen i Falcon Funds SICAV plc funnit sig nödsakade att tills vidare stänga fonderna för försäljning och inlösen. Detta beslut har tagits mot bakgrund av att Pensionsmyndigheten begärt att samtliga innehav i fonderna ska vara avvecklade inom en vecka, senast den 22 juni. En sådan brådstörtad försäljning av fondernas innehav, som dessutom är känd på marknaden, skulle kunna ha en kraftfullt negativ påverkan på de belopp som återfås vid en försäljning av dessa. En sådan försäljning är inte ansvarsfull och skulle riskera att urholka värdet av pensionsspararnas investerade medel. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joseph Xuereb, Director Falcon Funds,
press@falconfunds.eu
Tel: +356 2275 5041

Taggar:

Dokument & länkar