FAR tilldelar Ericsson priset Bästa hållbarhetsredovisning 2014

Report this content

”Det är en förhållandevis koncis men innehållsrik redovisning som också behandlar för branschen aktuella och svåra hållbarhetsfrågor som yttrandefrihet och rätten till privatliv”, skriver juryn i sin motivering. ICA Gruppen får ett hedersomnämnande för föredömligt format för sin rapportering.

– Vi är hedrade att få ta emot det här erkännandet för vårt arbete med att rapportera vårt hållbarhetsarbete. Vi strävar alltid efter att kommunicera en balanserad och transparent bild av våra framgångar och utmaningar. Vi är övertygade om att hållbarhetsrapportering ska ge en balanserad syn och inte bara vara ensidigt positiv, säger Elaine Weidman Grunewald, Vice President of Sustainability and Corporate Responsibility for the Ericsson Group

Juryn har utvärderat totalt 69 hållbarhetsredovisningar mot 10 olika kriterier. Förra året utvärderades 64 stycken och året innan 61 hållbarhetsredovisningar. Alla svenska företag som har granskade hållbarhetsredovisningar utvärderas av juryn. Det företag som vunnit priset föregående år ingår inte i årets utvärdering.

– För varje år ser vi hur hållbarhetsredovisning växer i betydelse. Samtidigt kommer allt fler till insikt om att hållbarhet måste integreras i ett företags eller en organisations alla processer och beslut. Jag hoppas därför att FAR snart ska börja dela ut pris för den bästa integrerade rapporteringen, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Årets Jury:
Jenny Fransson, KPMG, Charlotte Söderlund, EY, Andreas Drugge, Deloitte, Fredrik Ljungdahl, PwC, Markus Håkansson, Grant Thornton

Om Priset:
FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning. Genom åren har priset utvecklats och priskategorierna ändrats och kriterierna för juryns bedömning har vässats. Syftet är att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.
 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR
dan.brannstrom@far.se mobil: 070-311 18 15

Lena Henriksson, kommunikationschef
lena.henriksson@far.se mobil: 076-789 08 09

För mer information vänligen kontakta:
Dan Brännström, generalsekreterare, tel. 08 506 112 15, mob. 070 311 18 15

Lena Henriksson, kommunikationschef, tel. 08 506 112 34, mob. 076 789 08 09

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FARs uppdrag är att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se.

Taggar: