Regeringen måste lyssna på lagrådet

Lagrådet avråder regeringen från att göra lagstiftning av de förslag kring nya 3:12-regler som nyligen presenterades i en lagrådsremiss. FAR välkomnar lagrådets slutsats.

- Det är inte för sent för regeringen att backa i denna fråga. Reglerna bör ses över, men det måste ske i nära dialog med näringslivet. Och det finns ingen anledning att hasta fram något som i praktiken blir en ny entreprenörsskatt, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Lagrådet konstaterar att var för sig är de olika delförslagen av relativt enkel beskaffenhet och till synes lätta att förstå:

- Men precis som FAR och många andra remissinstanser bedömer lagrådet att det är närmast omöjligt att överblicka konsekvenserna av förslagen när man ser till helheten, säger Dan Brännström.

Lagrådet skriver vidare att förslaget leder till tröskeleffekter som kan komma att påverka företagens konkurrenssituation. Dessa tröskeleffekter är inte närmare analyserade av regeringen.

Lagrådets kritik ger därmed ytterligare argument till debatten.

- FAR fortsätter att driva frågan, bland annat genom att bjuda in politiker och företagare till ett seminarium i Almedalen om 3:12-reglerna och hur de slår mot näringslivet, avslutar Dan Brännström.

Läs mer på www.far.se
   

För ytterligare information kontakta:

Dan Brännström, generalsekreterare FAR

Telefon: 070-311 18 15
    

Anna Erhardt, kommunikationschef FAR

Telefon: 076-789 08 09

Dokument & länkar