Om oss

Fastighets AB Balder är en börsnoterad fastighetskoncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Med en diversifierad portfölj erbjuder Balder bostäder, kommersiella fastigheter och nyproduktionsprojekt i huvudstäder och andra större städer. Genom att vara en långsiktig och stabil ägare skapar bolaget attraktiva och trygga områden för människor att bo och göra goda affärer i. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera