Balder bygger bostadsrätter på Östermalm i Stockholm

Report this content

På Östermalm i Stockholm finns många fantastiskt fina bostadsfastigheter. Dessa är i regel uppförda för över 100 år sedan. Nu ska Balder tillskapa något motsvarande med högsta kvalitet i en helt ny bostadsrättsfastighet på en av de kvarvarande tomterna på Östermalm.

- Balder förverkligar många byggrätter för bostäder i Norden. När vi fick möjligheten att förvärva, i praktiken en tomt, i ett av Stockholms bästa lägen såg vi det som en intressant möjlighet, säger Balders VD Erik Selin.

Balders avsikt är att uppföra en fastighet om ca 5 500 kvm som innehåller 28 bostadsrättslägenheter, ca 300 kvm kommersiella lokaler och parkeringar i källarplan. I förra veckan godkändes bygglovet, på så vis kan Balder nu ta nästa steg för att realisera detta fina projekt.

- Uppdraget är att tillskapa det bästa, vilket leder till att vi vill förena stilig arkitektur med utsökt funktion. För att förverkliga målet har vi satt samman ett hängivet team av engagerade och kunniga personer som blir en garant för att vi kommer att nå vårt mål, säger Thorsten Åsbjer, senior vVD på Balder.

Balder har gett Skeppsholmen Sotheby´s uppdraget att ansvara för försäljning av bostadsrätterna. För att lämna intresseanmälan och läsa mer om projektet, vänligen se Skeppsholmen Sotheby´s hemsida. För mer information om projektet, vänligen se Balders projektsida.

För mer information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, 0706-07 47 90 eller
senior vVD Thorsten Åsbjer, 0706-53 39 10

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr (143,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Prenumerera

Media

Media