Balder emitterar sin första gröna obligation om 1 000 Mkr

Balder har emitterat sin första gröna obligation under bolagets MTN-program och ramverk för gröna obligationer. Totalt omfattar emissionen icke säkerställda obligationer om 1 000 Mkr med en löptid om 5 år och rörlig ränta om Stibor + 1,58 %.

Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Balders gröna ramverk, som beskriver vilka projekt och tillgångar som kan finansieras med gröna obligationer.

Läs mer om Balders gröna ramverk på www.balder.se/finansiell-information/ramverk-grona-obligationer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Finanschef Marcus Hansson, telefon 031-10 95 94 eller
Hållbarhetsansvarig Camilla Holten, telefon 031-10 95 70

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2 Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera