Balder emitterar sin första obligation i Euro

Fastighets AB Balder (publ) har idag emitterat 1 miljard euro på den europeiska obligationsmarknaden. 500 miljoner euro emitterades med en löptid om 5 år till en fast ränta om 1,24% och 500 miljoner emitterades med en löptid om 8 år med en fast ränta om 2,00%.

Balder emitterar obligationer i euro för att skapa en naturlig säkring av sin valutarisk som Balder har genom att äga tillgångar i Danmark och Finland. Likviden kommer i huvudsak användas för att amortera säkerställd skuld med kortare löptid.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2016 ett värde om 86,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar