Balder erhåller ’BBB’ rating från S&P och ämnar utreda möjligheterna för att genomföra sin första emission på den europeiska obligationsmarknaden

Balder har sedan tidigare en Investment Grade rating från Moody’s om Baa3 med stabil utsikt och har nu även en preliminär Investment Grade rating från S&P med kreditbetyget BBB med stabil utsikt.

Balder har gett Barclays, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea i uppdrag att utreda förutsättningarna för en första emission på den europeiska kapitalmarknaden. Anledningarna till att Balder vill utreda möjligheterna för en europeisk obligationsemission är:

- Att förlänga vår kapitalbindning genom att emittera obligationer med längre löptid och amortera ner skuld med kortare kapitalbindning.
- Att minska vår andel säkerställd finansiering genom att emittera icke säkerställd obligation och amortera ner säkerställd bankskuld.
- Att skapa en naturlig säkring av vår Euro-exponering som vi har genom våra tillgångar i Finland och Danmark.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2016 ett värde om 86,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar