Balder förvärvar 56 procent av Serena Properties AB

Fastighets AB Balder har avtalat om att förvärva 56 procent av Serena Properties AB, ett bolag som idag ägs av Ratos, Varma Mutual Pension Insurance Company och Redito. Serena Properties äger 21 handelsfastigheter i Finland med ett marknadsvärde om cirka 200 miljoner euro.

Bolaget kommer troligtvis att redovisas som intressebolag till Balder.

Transaktionen är villkorad av godkännande från EU:s konkurrensmyndighet och beräknas bli slutförd under tredje kvartalet 2017.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar