Balder förvärvar bostadsfastigheter i Köpenhamn

Balder har den 30 december 2011 tecknat avtal om förvärv av ett kvarter bostadsfastigheter med 523 lägenheter i Köpenhamn. Fastigheterna är belägna i Österbro, ett av de mest attraktiva bostadslägen i centrala Köpenhamn.

Fastigheterna har tillsammans en uthyrningsbar yta om ca 43 500 kvm, uppförda 1995, och har i affären, som sker i bolagsform, åsatts ett värde om 1 300 Mkr.


Tillträde kommer att ske under första kvartalet 2012.


Investeringarna är i linje med Balders strategi att dels äga bostadsfastigheter på orter som växer och dels att upprätthålla balansen mellan kommersiella fastigheter och bostads-fastigheter.


”Det känns spännande att kunna komplettera vårt bostadsinnehav med ett attraktivt bostadsbestånd i bästa läge i Köpenhamn, till ett pris som jämfört med svenska förhållanden är mycket förmånligt. Fastigheterna har en stor långsiktig värdepotential”, säger Balders VD Erik Selin.


För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Informationen är sådan som Balder skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 januari 2012 kl 10.00.Fastighets AB Balder (publ)

Box 53121, 400 15  Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 September 2011 ett värde om 16,5 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det känns spännande att kunna komplettera vårt bostadsinnehav med ett attraktivt bostadsbestånd i bästa läge i Köpenhamn, till ett pris som jämfört med svenska förhållanden är mycket förmånligt. Fastigheterna har en stor långsiktig värdepotential
Balders VD Erik Selin