Balder förvärvar fastighet i centrala London

Fastighets AB Balder (publ) har förvärvat 8 Fenchurch Place i centrala London. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om drygt 9 000 kvm och är uthyrd till i huvudsak försäkringsbolag och konsultföretag med en återstående genomsnittlig löptid om 9 år. Investeringen uppgår till 75 miljoner pund och har hyror på 4,4 miljoner pund.

Det är Balders första förvärv i London, vilket har varit en marknad som vi följt sedan en tid tillbaka. Förvärvet är ett naturligt steg för Balder i den diversifiering av fastighetsportföljen som vi genomfört de senaste åren. Vi hoppas kunna finna ytterligare investeringar i London framöver.

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019 kl. 13.00 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller

Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2018 ett värde om 114,5 Mdkr (92,9). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar