Balder förvärvar fastighet och byggrätt i centrala Göteborg

Report this content

Fastighets AB Balder förvärvar fastigheten Lorensberg 55:15 som innehåller 38 000 kvm hotell, handel och kontor längs Kungsportsavenyn i centrala Göteborg. Största hyresgäster är Scandic, Coop, HM, KappAhl, Intersport m.fl. Fastigheten är miljöcertifierad enligt miljöbyggnad guld. Fastigheten tillträds under det fjärde kvartalet 2019.

Balder förvärvar även en byggrätt i centrala Göteborg som möjliggör byggnation av ca 290 lägenheter omfattande en yta om 23 000 kvadratmeter BTA. Vi bedömer att byggnationen kommer att kunna påbörjas under 2020 och färdigställas 2022–2023.

Säljare är Skandia Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2019 ett värde om 129,2 Mdkr (109,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Prenumerera

Media

Media